Η ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, (Φ. Παραστατίδης - Μ. Πουσπουρίκας Ο.Ε.), Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων,  ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2004 από τους Φίλιππο Παραστατίδη και Μιχάλη Πουσπουρίκα.

Η εταιρία έχει έδρα την Ξάνθη, δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, προσφέροντας καθετοποιημένη υποστήριξη και εξειδίκευση στις παρακάτω υπηρεσίες:

  1.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
  5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στα 20 χρόνια της, η εταιρία έχει αναλάβει την Φοροτεχνική – Λογιστική υποστήριξη μεγάλων εταιριών του Νομού Ξάνθης (Γ΄ Κατηγορία) καθώς επίσης έχει εντάξει και πλήθος επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Πολύ σημαντική είναι η εμπειρία της σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Interreg, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, κλπ.) υποστηρίζοντας φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου τομέα.