Η εταιρεία ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει υιοθετήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015. Επιπλέον, διαθέτει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο ακολουθεί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019.