Προσφέρουμε καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η προσέγγισή μας είναι προσαρμοσμένη, ενσωματώνοντας κορυφαίες πρακτικές για την επίτευξη αξιόπιστων και βιώσιμων αποτελεσμάτων. Για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, προσφέρουμε μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, που καλύπτουν τις ακόλουθες ανάγκες:

parallax background

Οι Υπηρεσίες Μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Συστάσεις – Μετατροπές Εταιριών
 2. Παρακολούθηση Λογιστικού Κυκλώματος Επιχειρήσεων
 3. Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ – Ηλεκτρονικά Βιβλία, My Data
 4. Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 5. Φορολογικός Σχεδιασμός
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 1. Παρακολούθηση Κυκλώματος Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων
 2. Εκπλήρωση ασφαλιστική και εργατικών υποχρεώσεων
 3. Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού με άμεση ενημέρωση όλων των αλλαγών σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 1. Προσδιορισμός ευκαιριών χρηματοδότησης
 2. Διαμόρφωση & συγγραφή προτάσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων
 3. Διαχείριση και υλοποίηση έργων
 4. Επικοινωνία και διάδοση δράσεων
 5. Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 1. Ανάπτυξη Στρατηγικής
 2. Σχεδιασμός & Προγραμματισμός
 3. Εκτέλεση & Πιλοτική εφαρμογή
 4. Παρακολούθηση & Έλεγχος των έργων
 5. Υποστήριξη Έναρξης & Κλεισίματος έργου
 6. Capacity Building
 7. Μελέτες Σκοπιμότητας
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Σχεδιασμός Business Plan
 2. Business Mentoring – Coaching
 3. Εκπαίδευση – Αξιολόγηση Προσωπικού
 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 5. Υποβολή και Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ
 6. Στρατηγική ΕΚΕ – Μάρκετινγκ